Paragraaf tag: BKO2

Uurloon en Uurtarief

Als je in loondienst werkt, kun je je maandsalaris omrekenen naar een uurloon. Verdien je bijvoorbeeld € 2.800 en werk je gemiddeld 140 uur in de maand, dan is je uurloon € 2.800 / 130 uur = € 20 per uur. Als je hetzelfde werk niet in loondienst, maar als zelfstandige gaat uitvoeren, zal je …

Uurloon en Uurtarief Lees verder »

MKB-winstvrijstelling

Na toepassing van zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, pas je de zogenaamde MKB-winstvrijstelling toe. Hiermee verlaag je de fiscale winst, waardoor je dus minder belasting betaalt. In 2021 bedroeg de MKB-winstvrijstelling 14%. Kijk op www.belastingdienst.nl voor het actuele percentage en de details van de regelgeving – soms gelden er uitzonderingen. Frits heeft, na toepassing van de …

MKB-winstvrijstelling Lees verder »

Fiscale winst

Over de winst die je maakt als ondernemer, moet je belasting betalen. Drijf je je onderneming in de vorm van een BV of een NV, dan moet je vennootschapsbelasting betalen. De meeste startende ondernemers hebben echter een eenmanszaak of V.O.F. of een maatschap. Zij moeten inkomstenbelasting over hun winst betalen. Hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen, …

Fiscale winst Lees verder »

Loonheffing en sociale premies

Bruto salaris In een arbeidsovereenkomst wordt een bruto salaris afgesproken, het salaris dat in principe door de werkgever aan de werknemer moet worden betaald. Dit is echter niet het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk ontvangt. De werknemer moet namelijk belasting en sociale premies betalen over zijn salaris. De werkgever is daarom verplicht een gedeelte van …

Loonheffing en sociale premies Lees verder »

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen: ook daarvoor gelden strenge regels. De manieren waarop een arbeidsovereenkomst eindigt, zijn vastgelegd in de wet. Overlijden en faillissement In de eerste plaats eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch als een werknemer overlijdt. Indien de werkgever failliet gaat, eindigt een arbeidsovereenkomst niet automatisch. De rechtbank die de onderneming failliet verklaart, …

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Lees verder »

Het uitbesteden van werk

Een ondernemer zal vaak een gedeelte van zijn werk uitbesteden. Bijvoorbeeld omdat er teveel werk is om alleen te verrichten, bijvoorbeeld wanneer je een café of restaurant hebt. Hoe groter en arbeidsintensiever een onderneming, hoe meer werk er door anderen dan de ondernemer zal moeten worden verricht. Maar ook kleine ondernemingen, zoals ZZP’ers, besteden bijna …

Het uitbesteden van werk Lees verder »

De arbeidsovereenkomst

Een dienstbetrekking wordt aangegaan door het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Dat kan zowel een schriftelijke als mondelinge afspraak zijn. Om misverstanden over de gemaakte afspraken te voorkomen wordt er bijna altijd een schriftelijk contract opgesteld. Een mondelinge afspraak is achteraf vaak lastig te bewijzen. In deze arbeidsovereenkomst worden de essentiële verplichtingen van de werknemer en …

De arbeidsovereenkomst Lees verder »

Rentabiliteit

Een derde belangrijke indicator van de gezondheid van een onderneming is de rentabiliteit. De rentabiliteit van een onderneming geeft aan of het geld dat de ondernemer zelf (of een investeerder) in de onderneming heeft gestoken, voldoende oplevert.  De rentabiliteit wordt dikwijls berekend door de nettowinst te vergelijken met het eigen vermogen: Rentabiliteit Eigen Vermogen = …

Rentabiliteit Lees verder »

Het doel van administratie

Administratie voor de belastingen Een goede administratie is in de eerste plaats noodzakelijk vanwege de belastingen die je moet betalen. De administratie vormt de basis van de belastingaangiften die je moet doen, en de Belastingdienst moet in staat zijn de juistheid van deze aangiften snel en goed te kunnen controleren. Is dat niet mogelijk, dan …

Het doel van administratie Lees verder »

De balans

De balans is een van de belangrijkste hulpmiddelen bij het behouden van een overzicht van de toestand van je onderneming. De balans is, kort gezegd, een overzicht van alle schulden, bezittingen en eigen vermogen van de onderneming op een bepaald moment. Deze balans moet je in ieder geval aan het begin en eind van elk …

De balans Lees verder »