Development

Modules

BKO deel 1: het ondernemingsplan

  • De dlo bij hoofdstuk 1 t/m 5 van het boek (2021), voor zelfstudie.

BKO+ deel 1: het ondernemingsplan

  • De dlo bij hoofdstuk 1 t/m 5 van het boek (2021)
  • gecombineerd met het schrijven van een ondernemingsplan (idee, marktonderzoek, marketingplan, financieringsbegroting en investeringsbegroting, exploitatiebegroting, keuze rechtsvorm) dat moet worden nagekeken door een docent.

BKO+ deel 1 RL: het ondernemingsplan

  • Op maat voor het Rijnlands Lyceum
  • De dlo bij hoofdstuk 1 t/m 5 van het boek (2021)
  • gecombineerd met het schrijven van een ondernemingsplan (idee, marktonderzoek, marketingplan, financieringsbegroting en investeringsbegroting, exploitatiebegroting, keuze rechtsvorm) dat moet worden nagekeken door een docent.
  • Verandering in Ondernemingsplan 4: ook beginbalans inleveren
  • Verandering in Ondernemingsplan 5: ook liquiditeitsbegroting inleveren
  • Toevoeging: opstellen van geprognosticeerde eindbalans op basis van beginbalans, liquiditeitsbegroting en exploitatiebegroting.

BKO / BKO+ deel 2: Praktisch ondernemen

  • De dlo bij hoofdstuk 6 t/m 12 van het boek (2021)